Ценовник услуга

ČLANARINA ZA 2018. GODINU
Seniori 2.000,00 din.
Dame, penzioneri, pioniri i juniori 1.200,00 din.
Članska karta 600,00 din.
Kotizacija za takmičenje 1.000,00 din.
Članarina za IPSC savez 2.500,00 din.
Članarina za IPSC ekipu 5.000,00 din.
Kotizacija za IPSC takmičenje 2.000,00 din.
OBUKA
Lovački karabin 10.000,00 din.
Pištolj i revolver 8.000,00 din.
Malokalibarska puška 6.000,00 din.
Lovačka puška 6.000,00 din.
USLUGE STRELIŠTA
Korišćenje sopstvene municije – komad 20,00 din.
Korišćenje klubskog oružja – komad 15,00 din.
Korišćenje poligona – komad 15,00 din.
Korišćenje strelišta – 1 čas 3.000,00 din.
Čišćenje oružja 250,00 din.
Čišćenje oružja u ultrazvučnoj kadi 500,00 din.
Rad instruktora 250,00 din.
Upucavanje, podešavanje i kontrola oružja 500,00 din.
Kopija uverenja 500,00 din.
Potvrda o članstvu 1.000,00 din.