Извођење гађања у школи Клуба стрелаца МУШ

ТЕМЕ обуке:

 1. Прецизно гађање кружне мете на 15 метара
 2. Гађање на аутомату за брзо гађање до 10 метара
 3. Полигон – 15 метака, 5 металних и 5 папирнатих мета са изменом оквира.

ЦИЉ обуке:
да се подигне ниво досадашњег знања у безбедном руковању и манипулацији оружјем,
обука у практичном гађању (заузимање правилног става, хват оружја, нишањење, окидање)
кретање током гађања
преношење нишанске тачке и ватре на други циљ
заузимање заклона
измена оквира, допуњавање оружја и друге практичне радње са оружјем у реалним условима.

СРЕДСТВА ЗА РАД:
у току извођења обуке користимо оружје (пиштољ, пушка) и бојеву муницију.

МЕТОД РАДА:
демонстрација, увежбавање водећим путем и самосталан рад.

ОЦЕНА се добија комбинацијом неколико елемената практичног гађања.

 1. Кандидат гађа са пет (5) метака кружну мету 50х50 цм. на удаљености од 15 м. Овом вежбом се утврђује прецизност кандидата као и практична провера у безбедном и самоталном раду са ватреним оружјем.
 2. На аутомату за брзо гађање, кандидат пуца пет (5) метака у пет (5) мета на удаљености од 10 метара за осам (8) секунди (ограничено време). Овом вежбом се утврђује брзина реаговања кандидата на појаву евентуалне опасности као и способност реаговања у ограниченом времену.
 3. Полигон за практично гађање се састоји од пет (5) металних мета које падају и пет (5) картонских мета са по три зоне.
  Полигон се решава са 15 метака, са 3 до 7 различитих места уз једну измену оквира. Растојања од мета су: од 2 до 12 метара.
  Време решавања полигона се бележи тајмером.
  Овом вежбом се утврђује општа оспособљеност кандидата, као што је прецизност, брзина и способност брзог решавања задатих проблема на што ефикаснији начин у што краћем времену.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ!

СВЕ РАДЊЕ се извршавају искључиво на команду инструктора!!!

ЗАБРАЊУЈЕ се:
Вађење оружја и руковање истим без команде!
Боравак у стрелишту без заштитне опреме (антифони, наочаре)
Разговор и добацивање учесника у гађању, окретање оружја ван зоне мета!

Питања извршиоцима:

 1. да ли су извршици гађања руковали истим оваквим оружјем,да ли знају чему служе команде, принципе рада конкретног оружја и системе осигурања.
 2. да ли је неко од извршиоца конзумирао алкохолна пића

УПОЗОРЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА!

У СЛУЧАЈУ НАРУШАВАЊА МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ИЛИ ВАНРЕДНОГ ДОГАЂАЈА на стрелишту (пожара, повреда, појаве лица у зони гађања, нестанка светла и других) гађање се прекида на команду гласом „Прекини гађање!“.
На ту комаду извршиоци празне оружје и враћају га у футролу.
Затим се поступа у складу са ситуацијом а по наређењима инструктора.

У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ГАЂАЊЕ ПРЕКИНУТО ЗБОГ ПОВРЕДЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ (или другог разлога) ОД СТРАНЕ УЧЕСНИКА или посматрача ИСТИ ЋЕ БИТИ УДАЉЕНИ ИЗ СТРЕЛИШТА!!!