Корисни линкови

Стрељачки савез Србије
serbianshooting.rs

Savez za praktično streljaštvo Srbije – IPSC
ipsc.rs

International Practical Shooting Confederation
ipsc.org