Обука, припрема и полагање испита 
у безбедном руковању ватреним оружијем

Законом о оружију и муницији, чл. 19 ст. 1 (Сл. Гласник СР Србије бр.44/98), прописано је обавезно оспособљавање и полагање испита у безбедном руковању ватреним оружјем за све раднике физичког обезбеђења.
Клуб стрелаца МУШ на основу Решења бр. 210-3/99 од 06. 03. 99. год. издатог од надле-
жног органа за Унутрашње послове, овлашћен је да изводи обуку, организује и спроводи полагање испита из те области.
У том циљу направљен је Програм обуке у складу са Законом о оружију и муницији и
Правилником о ближим условима обављања, начину спровођења и програму обуке за руковање ватреним оружјем. („Сл.Гласник СР Србије“ бр. 1/99).
Програм обухвата све предвиђене елементе из Правилника. Прописано време за извођење обуке-припреме је 7 час. и спроводи се у два дана. По завршетку обуке кандидат стиче право на полагање испита.

Цена обуке са полагањем испита и муницијом, по кандидату са ПДВ износи:

За пиштољ и револвер:
2.500,00 (обука) + 2.750,00 (муниција) = 5.250,00 дин.

Термини за обуку и полагање испита се усклађују према могућностима полазника.

Овом ценом је обухваћено:
Теоретска обука (предавања)
Приручник за обуку ватреним оружјем
Закон о оружију и муницији. (приручник)
Гађање из ваздушног оружија (неограничен број дијабола)
Гађање из малокалибарског оружија. (10 метака)
Гађање из ватреног оружија (50 метака одговарајућег калибра ( 9 мм;….)
Полагање испита
Издавање Уверења

НАПОМЕНА: Могућност плаћања у три рате. За РО са коjима је склопљен Уговор о ПТ сарадњи одобрава се попуст од 5 – 10 % зависно од величине групе.

Захваљујемо Вам се на указаном поверењу.