Cenovnik

Klub strelaca Muš

Naše usluge

Cenovnik municije

 KALIBAR  CENA  CENA ZA ČLANOVE KLUBA
 22LR  70  60
 6,35m  90  80
 7,62mm TT  120 110
 7,65mm 110 100
 9 Kr. mm 100 90
 9 Makarov 110 100
 9х19mm 100 90
 40 S&W 120 110
 45ACP 170 160
 .32 130 120
 .38 130 120
 .357 160 150
 .44 Magnum 230 220
 .223 250 240
 7,62х39mm 250 240
 .308 Winchester 300 270
 7,9mm/8х57mm 300 270
 Patron 130 120

*Cene su izražene u dinarima.

Članarina

 TIP  CENA
  MESEČNA ČLANARINA  600
  GODIŠNJA ČLANARINA  6.000

Pristupnicu možete preuzeti na sledećem linku, PRISTIPNICA

*Cene su izražene u dinarima, PRIMER UPLATICE

Ostale usluge

 USLUGA  CENA
Korišćenje streljačke linije/pozicije 1, 2, 5 ili 6, sa ličnim oružjem kratke cevi i ličnom municijom   1.500 dinara – 60 minuta – po osobi
Korišćenje streljačke linije 3 i 4, sa ličnim oružjem kratke cevi i ličnom municijom   5.000 dinara – 60 minuta – po osobi
Korišćenje kompletnog strelišta   12.000 dinara – 60 minuta

 OBUKA U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM

 TIP ORUŽJA
 CENA
 PIŠTOLJ / REVOLVER
 10.000
 LOVAČKA PUŠKA
 8.500
 LOVAČKI KARABIN
14.500
 MALOKALIBARSKA PUŠKA
8.000

*Cene su izražene u dinarima.

  • Usluge naše streljane mogu koristiti svi punoletni građani.
  • Minimalna količina municije koja se može kupiti u Klubu je 10 komada metaka u svakom kalibru koji se želi pucati.
  • Sva municija koja je kupljena u Klubu se mora ispucati u Klubu.
  • Kupovinom municije u Klubu na raspolaganju Vam je klupsko oružje odgovarajućeg kalibra i nadzor stručnog instruktora bez dodatne nadoknade.
VRH